5 inspirujących projektów z Polski.

Samo inspirowanie to za mało by pomysł zamienił się w kampanię crowdfundingową. Niemniej, wiele projektów oprócz zaspakajania bardziej lub mniej wybujałych potrzeb, niesie ze sobą dawkę pozytywnej energii tak dużą, że wystarczyłaby na kilka sesji kołczingu i przynajmniej jedno uzdrowienie przez telekaznodzieję. Oto kilka przykładów dobrej zmiany! Czytaj więcej